< See Full Menu

Shoyu Chicken Ramen

$13.90

product

Shoyu chicken in soya base soup